MEMBERSHIP

TLU SA het sy lidmaatskapsformaat aangepas om voorsiening te maak vir lede vanuit die landbougemeenskap, sowel as ondersteuners van die landbouers in die land. Verskillende kategorieë lidmaatskap word op die vorm aangedui en bepaalde voordele sal binnekort aan elke kategorie gekoppel word.

MEMBERSHIP CATEGORIES

DIAMOND MEMBERSHIP
R 13 310.00

Any category member who feels they would like to make a greater contribution to agriculture. With Diamond Membership a member receives individual voting right during the General Council as well as Congress.

PLATINUM MEMBERSHIP
R 3 993.00

Commercial / fulltime farmer

Gold membership
R 2 884.20

Non-commercial farmer – of which the municipal account zones the land as agricultural land.
Farm manager or child, if the owner of the land is a Platinum member.

Silver membership
R 877.80

Supporters of TLU SA not owning any agricultural land – city residents.

HOW TO SUPPORT OR JOIN TLU SA

Sluit aan

TLU SA het sy lidmaatskapsformaat aangepas om voorsiening te maak vir lede vanuit die landbougemeenskap, sowel as ondersteuners van die landbouers in die land. Verskillende kategorieë lidmaatskap word op die vorm aangedui en bepaalde voordele sal binnekort aan elke kategorie gekoppel word.

Lidmaatskap kategorieë

Diamant lidmaatskap
R 13 310.00

Enige kategorie lid wat voel dat hy/sy ʼn groter bydrae vir landbou wil maak. Met Diamant lidmaatskap verkry die lid individuele stemreg by die AR sowel as by die Kongres.

Platinum lidmaatskap
R 3 993.00

Kommersiële/ voltydse boer.

Goud lidmaatskap
R 2 884.20

Nie-kommersiële boer – waarvan die munisipale rekening die grond as landbougrond gesoneer aandui.
Plaasbestuurder of seun mits die eienaar van die grond ʼn Platinum lid is.

Silwer lidmaatskap
R 877.80

Ondersteuners van TLU SA wat nie landbougrond het nie (stadsbewoners).

SLUIT HIER AAN
Sluit aan