proagri

Kunsmisondersoek gaan voort: boere se hulp gevra

TLU SA is steeds besig om ondersoek in te stel na die moontlikheid om vergoedingseise in te stel in gevalle waar boere moontlik skade gely het as gevolg van prysvasstelling in die kunsmisbedryf.

   Gesprekke wat reeds gevoer is met Sasol, was opbouend, en daar word gehoop dat die saak geskik kan word.

   Nietemin wil TLU SA graag boere aanmoedig om deel te neem aan die ondersoek, om te bepaal hoeveel skade moontlik gely is.

  Die vorm wat hiervoor ingevul kan word, kan HIER afgelaai word, en aan TLU SA gefaks word by (012) 804-2014, en kan nog tot vroeg Februarie deurgestuur word.

Taal/Language