proagri

MEDIAVERKLARING: SWART EKONOMIESE BEMAGTITING - NUWE VEREISTES

Die onlangse aankondiging deur die regering dat die Kode vir Swart Ekonomiese Bemagtiging aangepas word dat minstens ‘n kwart van elke boerdery voortaan in swart besit moet wees indien daar produkte aan die regering verskaf word, het bepaalde uitwerking op kleiner boerderye wat ‘n omset tussen RM10 en RM50 het.  Hierdie bekendmaking is in ‘n Staatskoerant gedurende Desember 2017 bekendgemaak.

“TLU SA is van oortuiging dat kos nie kleur het nie, en gevolglik produseer lede van die unie voedsel aan alle verbruikers in die land en selfs aan inwoners van ons buurstate sonder om voorwaardes te stel”, aldus Mnr Louis Meintjes, die president van TLU SA.  ”Ons is uitgesproke voorstanders van die vryemarkstelsel en die erkenning van privaat besit en gevolglik is ons van mening dat hierdie bepaling bepaalde dwang impliseer op indiwiduele entrepreneurs ten opsigte van hul voorkeur ekonomiese keuse en reg tot assosiasie wat ‘n direkte indruising met beide Art 18 asook Art 22 van die Grondwet.”

Taal/Language