proagri

Mediaverklaring: Impak van die Minimum Loon

Allerweë word verwag dat die voorgestelde nasionale minimumloon op 1 Mei 2018 in werking sal tree.  Daar bestaan aanduidings dat die landbousektor vir die eerste jaar van inwerkingstelling, slegs 90% van die nuwe nasionale minimumloon sal moet bepaal ten einde ‘n geleidelike oorgang tussen die bestaande Sektorale Vasstelling en die nuwe bedeling te fasiliteer.  Teen 1 Mei 2019 behoort die volle nasionale minimumloon in werking te tree.  Dit impliseer dat boere finansiële vooruitskouings moet bereken want sou die verhoogde arbeidskoste ‘n ernstige invloed op volhoubaarheid en winsgewendheid van primêre landbou hê, sal tydige alternatiewe ernstige oorweging verg.

 

“Die deurlopende inmenging deur die regering in entrepreneurs se keuse oor hoe die produksiefaktore bestuur moet word om tot by winsgewendheid uit te kom wek kommer”, het mnr Louis Meintjes, President van TLU SA gesê.

 

Dit behoort op die regering se weg te lê om 'n klimaat te skep waarbinne beleggers en entrepreneurs met vertroue graag besigheid wil doen sodat die ekonomie kan groei en gedy.  Op elkeen van die produksiefaktore naamlik ondernemerskap, kapitaal, grondstowwe en arbeid hang daar tans meer vraagtekens en onsekerheid as wat daar sprake van stabiliteit na vore kom.  Die onsekere beleidsomgewing, met inbegrip van bewerings oor staatskaping, veroorsaak dat daar feitlik onmoontlik groei in die ekonomie verkry kan word.  In hierdie proses kan werksverliese en gevolglike toenemende landelike armoede net toeneem.

 

 

Taal/Language