proagri

Nog geld nodig vir plaasaanval slagoffer

Dit gaan onder omstandighede redelik met mnr. Joe Astle, wat op Kersdag ernstig beseer is tydens ‘n plaasaanval op sy oupa se plaas in Leeudoringstad. Hy en sy moeder is geskiet in die voorval, terwyl sy oupa en ouma ook redelik ernstig beseer is.

 

TLU SA het, nadat hy daartoe deur van sy eie lede en lede van die publiek versoek is, sy Traumafonds beskikbaar gestel om donasies vir mnr. Astle en sy gesin te ontvang.

 

Nadat mnr. Theunis Kruger, TLU SA se voorsitter in die Wes-Streek met mnr. Astle se familie ontmoet het, is ooreengekom dat alle gelde oorbetaal sal word na die trustrekening wat vir die doel geskep is.

 

TLU SA stel steeds sy Traumafonds beskikbaar vir die doel, aangesien dit ‘n bekende rekening is en daar heelwat mense is wat verkies om deur TLU SA te werk. Alle fondse sal egter volledig aan die trustrekening vir mnr. Astle oorbetaal word, sonder dat enige moontlike administratiewe of ander fooi teruggehou word nie.

 

Tans is dit nog nie bekend hoeveel die mediese koste gaan wees nie, en op hierdie stadium is dit nog nie bekend wat die inkomste uit donasies tans is nie, aangesien verskillende groepe hulle beywer om geld in te samel vir mnr. Astle se mediese koste.

 

Indien dit sou blyk dat meer geld geskenk sou word as wat mnr. Astle en sy familie se mediese koste sou wees, het TLU SA voorgestel dat die restant in ‘n te stigte nasionale fonds gestort kan word, wat gebruik kan word vir moontlike toekomstige gevalle waar slagoffers van plaasaanvalle nie private hospitale kan bekostig nie. Dit is egter nog iets wat vir die toekoms oorweeg moet word, sê mnr. Geldenhuys, TLU SA se adjunkpresident en voorsitter van die Veiligheidskomitee.

 

Intussen kan direkte inbetalings gemaak word in die trustrekening, met die volgende besonderhede:

 

Schweizer Kliënte Dienste

ABSA trustrekening no 123 074 1006

Takkode: 334439

Verwysing: Joe met donateur se voorletters en van

Taal/Language