proagri

Kersfeeswense

Namens TLU SA spreek ek graag dank en waardering jeens mediaverslaggewers, besighede in die voedselketting en alle boere uit vir die goeie gesindheid waarmee landbou se saak die afgelope jaar gedien was. 

Ondanks velerlei beproewinge en uitdagings, is Suid-Afrika se boere steeds in staat om die nasie te voed en om waardevolle buitelandse valuta te verdien.  Benewens dit, lewer landbou ‘n belangrike diens om werksgeleenthede in die landelike gebiede te skep en sover as wat die droogte dit toelaat, dit in stand te hou.  Getrou aan die optimistiese aard van boere, glo ons vas dat daar ‘n beter jaar wag.

Met Kersfees wat kom, deel ons graag seënwense met die hoop dat die wonder wat hierdie tyd van die jaar vir mede-gelowiges inhou tot gevolg sal hê dat ons ongeag aardse werklikhede, ware innerlike vrede sal ervaar.  Ons beste wense vir 'n voorspoedige 2017 met die bede dat ons Hemelse Vader ons in Sy hand sal behoed en beskerm.

Taal/Language