proagri

Dankbaar vir goeie reën

 

Daar is groot dankbaarheid vir die redelik goeie en wydverspreide reën wat oor groot dele van ons land geval het, aldus mnr Louis Meintjes die President van TLU SA.  Mnr Meintjes het voorts dit uitgewys dat die ingrepe van die droogte in alle boerderyvertakkinge van so ‘n omvang was en steeds is dat daar nog nie sprake van herstel is nie.  In sommige gevalle sal dit ‘n paar jaar neem om weer volhoubare produksie vlakke te kan bereik.

 

Die geloofspad wat die boere gestap het deur hierdie ongemaklike tyd was ‘n aspek wat uitgestaan het.  In die verband wil ons graag al die kerkgenootskappe sowel as boere onderling bedank vir die geestelike bystand en onderskraging wat deurlopend gegee word.  Die krag van gebed is opnuut beklemtoon en het dit boere gedra.

 

Mnr Meintjes het daarop gewys dat daar groot dankbaarheid is vir al die donasies wat vanuit ‘n wye gebied ontvang is om boere se nood te help verlig.  Sonder om afbreek te doen aan elke ander donateur wil TLU SA opnuut baie dankie sê vir Solidariteit beweging wat dmv Helpende Hand, AfriForum en Solidariteit self etlike duisende rande bewillig het waarvan die laaste gelde op hierdie stadium tot beskikking van boere oor die land gestel is.

 

Spanwerk was ook hoog op almal se agenda en is daar as voorbeeld groot waardering toe ‘n TLU SA lid by Makoppa, Henk Schutte ongeveer duisend bale voer geskenk het aan medeboere en die volgende rolspelers elkeen binne hul eie vermoë uitgereik het met hulp om die bale te kon verskuif na verskeie boere in Stella, Schweizer Reneke en Coligny.  Ons sê dankie aan Obaro, NWK, Boere in Nood, Agri Limpopo, CVO vervoer wat almal gehelp het met die verskuiwing.

‘n Ander aspek wat in die tyd ook baie sterk na vore gekom het was die wyse hoe boere oor distrik en provinsiale grense heen hulp verleen het. 

 

Mnr Meintjes het daarop gewys dat in baie gevalle lê hef-aan nog voor en vertrou ons dat daar deur al die rolspelers gepoog sal word om op so wyse bystand te verleen dat ons die huidige boere in produksie kan hou.

 

 

 

Taal/Language