proagri

Limpopo Landbou Forum Mediaverklaring

LIMPOPO LANDBOU FORUM

___________________________________________________________________

MEDIAVERKLARING

Einde 2016 het Agri Limpopo en TLU SA Noord ‘n gesamentlike strategiesebeplanning gehou. Die eise om landbou se winsgewendheid en volhoubaarheid in stand te hou, vereis dat landbou se saak deur ‘n sterk, verenigde stem bevorder sal word. Albei die organisasies glo absoluut dat landbou ‘n groot rol te speel het om die platteland te stabiliseer. Verbeterde welvaart vir die mense van Limpopo sal slegs ‘n droom bly as landbou, wat die basis van Limpopo se ekonomie is, nie instandgehou en uitgebrei word nie. Om hierdie doelwitte te bereik is besluit om hande te vat in Limpopo.

Limpopo Landbou Forum is vir hierdie doel gestig. TLU SA Noord en Agri Limpopo sal steeds as onafhanklike organisasies bly funksioneer, maar op sekere strategiese gebiede gesamentlik optree in belang van landbou. Veiligheid, grondsake, skakeling met munisipaliteite, arbeid, water en ander sake is identifiseer vir hierdie samewerking. Gedeelde visie en doelwitte is tans noodsaakliker as gedeelde struktuur. Op grondvlak werk landbouers lank reeds oplossings uit vir vraagstukke, ongeag affiliasie. Vergaderings word oor en weer bygewoon. Die stigting van die Forum is ‘n uitvloeisel van ‘n natuurlike proses wat reeds oor tyd sy beloop gehad het.

Die besture van Agri Limpopo en TLU SA Noord spreek die vertroue uit dat Limpopo Landbou Forum landbou in die provinsie tot nuwe hoogtes sal laat ontwikkel. Landbouers sal grootliks baat by die samevoeging van goeie verhoudings wat albei organisasies reeds met provinsiale en munisipale regerings het. Die gesamentlike aksies sal stukrag gee aan beleidsbeïnvloeding met die oog op groter beleidsekerheid in die sektor.

Navrae:

Drickus Botha, Streeksbestuurder TLU A Noord – 082 774 9287

Willem van Jaarsveld, HUB Agri Limpopo – 082 451 7913 

Ekonomie kan slegs groei sonder misdaad

Ekonomie kan slegs groei sonder misdaad

 

TLU SA het met ernstige kommer kennis geneem van die jongste misdaadsyfers wat verlede week vrygestel is.

 

TLU SA is afhanklik van lede se rapportering asook mediaberigte van voorvalle om die databasis korrek te hou.  Dit is in beste belang dat misdaadstatistiek so akkuraat as moontlik beskikbaar gestel moet word ten einde misdaad te beveg.   Reeds op 3 Februarie 2017 en 12 Januarie 2017 is onderskeidelik skrywes gerig aan die Minister van die SAPD sowel as die Waarnemende Nasionale SAPD Kommissaris met die versoek om statistieke te belyn waarop ons nog geen reaksie ontvang het nie. Vir die tydperk 1 April 2016 – 31 Desember 2016  (Beeld 4 Maart) het TLU SA 53 bevestigde moorde aangeteken teenoor die SAPD se 47.

 

Wat egter nog meer kommer wek is dat dit syfers is van verlede jaar, terwyl feitlik elke Suid-Afrikaner in die eerste paar maande van hierdie jaar reeds deeglik kennis geneem het van die vlaag plaasmoorde en ander geweldsmisdade, wat dikwels ontstaan uit protesoptredes.

 

“Ons ervaar ook dat die regering redelik neutraal staan oor die steeds stygende misdaad, en dat dit nie vir hom ‘n prioriteit is nie,” sê mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA.  “Daarteenoor word daar byna histeriese aandag gegee aan die sogenaamde radikale ekonomiese transformasie, waarin grondbesit en eiendomsreg sentraal staan.  Dit is nou geen geheim meer dat ‘n moontlike grondwetlike verandering om gronddiefstal sonder vergoeding moontlik te maak, op die regering se sakelys is nie.

 

“Wat die regering egter nie besef nie, is dat geen ekonomiese transformasie gaan slaag tensy bepaalde beginsels bepaal en maatreëls in plek gesit gaan word nie,” sê mnr. Meintjes.  Wat ook al met die ekonomie aangevang word, moet dit volhoubaar wees.  “Om van die een te vat om vir die ander te gee, was nog nêrens in die wêreldgeskiedenis volhoubaar nie.  Dit sal ook nie in Suid-Afrika wees nie.  Solank die land egter gebuk gaan onder ‘n gees van wetteloosheid, en ondersteun deur die kanker van korrupsie, sal enige verandering slegs neerkom op die bevoordeling van die korruptes tot nadeel van die werklike armes.”

 

TLU SA doen aan die hand dat, alvorens daar na sogenaamde radikale ekonomiese transformasie gekyk word, die volgende aspekte aandag moet kry:

  • - Die politieke wil moet geopenbaar word om die misdaadvlaag met desnoods radikale optrede te stuit en misdadigers hok te slaan;
  • - Korrupsie moet met wortel en tak uitgeroei word wat gesien moet word as 'n voorvereiste van enige ekonomiese stabiliteit en groei;
  • - Private besitreg behoort deeglik gevestig en erken te word sonder uitsondering.  Dit geld vir landbougrond, maar ook deur privaat besitreg te vestig by HOP huise sowel as by staatsbeheerde landbougrond.  Die eiendomme sal dan vir die eienaars as werkskapitaal van waarde kan wees terwyl dit tans as dooie kapitaal geen doel dien nie behalwe dat die regering dit gebruik om die massas te manipuleer.
  • - Daardeur sal moontlik groter beleggings gelok word omdat toestande gestabiliseer sal wees op grond van suiwer ekonomiese beginsels, en nie politieke emosionele retoriek nie;
  • - Entrepreneurs sal met meer vertroue besigheid doen wat onmiddellik werkskeppend sal wees, wat die volhoubare wyse is om armoede te beveg;
  • - Natuurlike, ongedwonge en volhoubare ekonomiese groei sal daaruit voortspruit wat sal meehelp dat die land se kapasiteit sal vergroot wat dan die middele daar sal stel waarmee die kritiese armoede- en werkloosheidsvraagstukke aangespreek kan word.

Dank Adjunk-minister Dlodlo af, eis TLU SA

President Jacob Zuma behoort onverwyld sy Adjunk-minister van Staatsdiens en Administrasie, Ayanda Dlodlo, af te dank omdat sy onwaarhede verkondig rondom grondbesit en in die proses ‘n gevaarlike klimaat teen die grondbesitters van Suid-Afrika skep.

 

Die eis word gestel deur TLU SA se President, mnr. Louis Meintjes, na aanleiding van opmerkings wat Dlodlo gemaak het by die grondberaad van die Universiteit van KwaZulu-Natal in Durban.

 

Dlodlo het in haar toespraak tydens die beraad gesê dat die ANC sy meerderheid moet gebruik om grond te onteien sonder vergoeding, want “dit was in die eerste plek gesteel”.  Sy het die toespraak namens die ANC gelewer.

 

“President Zuma moet dit voorts duidelik stel of hy as leier van die ANC, ook daardie mening toegedaan is, wat daarop sal neerkom dat die Grondwetlike bepaling dat geen eiendom onteien kan word sonder billike vergoeding nie, hierdeur vertrap word.  As hy hierdie bepaling wil omseil, beteken die res van die Grondwet dus ook niks vir die ANC nie,” sê mnr. Meintjes.  Mnr. Meintjes sê die vermoede bestaan reeds lank dat die ANC niks vir die Grondwet voel nie, maar slegs aandag gee aan die Freedom Charter se bepalings, saamgelees met hulle Nasionaal Demokratiese Revolusie (NDR).

 

“Ons boere is moeg daarvoor dat ons as misdadigers uitgeskel word wat die grond gesteel het.  Almal van ons het transportaktes, en het vir die grond betaal.  Vir elke grondtransaksie kry die regering bowendien sy deel in hereregte en belastings, terwyl die dikwels korrupte plaaslike owerhede die boere bly melk vir die grondbelasting.  Daarom hoef die boere nie verder enige van hierdie valse beskuldigings te duld nie, en dring ons in die eerste plek aan op Dlodlo se oneervolle ontslag,” sê mnr. Meintjes.

 

Mnr. Meintjes het verder aangedui dat TLU SA sy regspan opdrag gaan gee om die moontlikheid te ondersoek om verdere aksies teen Dlodlo te onderneem.  “Wie beweer moet kan bewys, en Dlodlo, en by implikasie die ANC, sal dan nou hulle sogenaamde bewyse dat die grond gesteel is, op die tafel moet neersit.”

 

Mnr. Meintjes het gewaarsku dat Dlodlo se uitsprake, saam met dié van die Minister van Grondsake, Gugile Nkwinti, nie ligtelik opgeneem moet word nie.  Nkwinti het in die parlement verklaar dat radikale sosio-ekonomiese transformasie met betrekking tot grondhervorming  moet plaasvind deur “fundamentele verandering – ontworteling van die huidige orde”.  Mnr. Meintjes sê dit is niks anders as ‘n revolusie wat gaan lei tot totale anargie, waarin die regering dan kan doen net wat hy wil sonder inagneming van die Grondwet. Hy skep reeds die klimaat daarvoor.

 

Regering pleeg verraad teenoor boere oor veiligheid

Mnr. Louis Meintjes, president van TLU SA, het pres. Jacob Zuma daarvan beskuldig dat sy regering nie die politieke wil het om na die boeregemeenskap se veiligheid om te sien nie.

 

Mnr. Meintjes het pres. Zuma verder daarvan beskuldig dat hy die landbougemeenskap, synde ‘n strategies belangrike komponent wat stabiliteit kan verseker, verraai deur sy versuim om iets aan dié uiters belangrike gemeenskap se veiligheid, as voorsieners vir voedsel op almal se tafel, te doen.

 

In die eerste 14 dae van die tweede maand van die jaar is reeds 11 mense op plase vermoor. Dis byna een moord per dag.

 

TLU SA staan daarop dat die regering ‘n Grondwetlike verpligting het om na die veiligheid van sy burgers om te sien, waarvan hy nie kan wegkom nie. Dit sluit die landbougemeenskap in, sê mnr. Meintjes.

 

Daarbenewens huiwer die land op die rand van ekonomiese rommelstatus. “Die regering moet ‘n klimaat skep waarbinne die privaatsektor met vertroue sal wil belê. Die Zuma-regering faal klaaglik daarin, net soos met sy verpligting om die gemeenskap veilig te hou,” sê mnr. Meintjes.

 

Die veiligheidsklimaat in Suid-Afrika is onaanvaarbaar en in wese korrup as gevolg van die ANC-regering wie se enigste beleid, die voortsetting van die "struggle" is, wat in praktyk neerkom op die oorlewing en verryking van regeringslui en hulle trawante, in plaas daarvan om die land te regeer tot almal se voordeel.  “Die voorbeeld wat die regering stel en ander toelaat om te stel, is inderdaad 'n aanmoediging vir enigiemand om maar te neem wat hulle wil waar hulle wil, al is dit selfs 'n persoon se lewe.  Plaasboere is vandag grootliks op hulself aangewese vir hul eie veiligheid terwyl politici uit hul pad gaan om voldoende veiligheidsmeganismes daar te stel om hulself op te pas, selfs om die SANW te ontplooi.

 

Mnr. Meintjes het president Zuma gedaag om sy standpunt oor die onaanvaarbare vlakke van plaasmoorde in geen onduidelike taal te stel, maar verder ook duidelik uit te stippel wat die regering se onmiddellike plan van aksie is om hierdie vergryp teen die reg van lewe van landbouers te stuit.

 

“Intussen het die landbougemeenskap geen alternatief as om homself te mobiliseer om die terrorisme wat teen hom gepleeg word, met gelyke munt te beantwoord nie.  Ons boere weier om in groen sakke van hulle plase gedra te word, terwyl die misdadigers binne dae borgtog kry om as helde van hulle gemeenskap geparadeer te word. Die boere se gemoedere loop hoog, en baie voel al byna dat hulle niks meer het om te verloor nie en is daarom bereid om tot uiterstes te gaan om ten minste hulle lewens en dié van hulle naasbestaandes met alles tot hulle beskikking te verdedig,” sê mnr. Meintjes.  “Net die regering is vir die plofbare situasie te blameer.”

 

 

 

TLU SA Jongboere byeen

TLU SA Jongboere byeen

                                

Die TLU SA se Jongboerkomitee hou vanjaar op Woensdag, 15 Maart om 09:00 – 15:00 sy konferensie by Journey’s in Midrand, Gauteng.  Vanjaar se tema is "Volhoubaarheid vir die volgende generasie" en bywoning is gratis vir TLU SA-lede.  Vir nie-lede beloop dit R200.

 

Dit is belangrik dat die jongboere ingelig en bemagtig moet word om die uitdagings van landbou te verstaan en te trotseer, vandaar die spesiale konferensie wat vir hulle aangebied word.

 

Vanjaar se sprekers is mnr. Bennie van Zyl (120 jaar tot hier), dr. Hennie Davel (Landbou en die ekonomie van SA), dr. Hannes Dreyer (Die veebedryf in Suid-Afrika), mnre. Louis Meintjes (Jongboer, JY is die toekoms), George Barnard (Graan-verbouing in uiterste omstandighede) en Edward Leversage (2016 Jongboer van die jaar-wenner).

 

Vir verdere navrae kontak asb. vir Runel Matthews by (012) 804-8031.

 

Taal/Language