proagri

MEDIAVERKLARING: SWART EKONOMIESE BEMAGTITING - NUWE VEREISTES

Die onlangse aankondiging deur die regering dat die Kode vir Swart Ekonomiese Bemagtiging aangepas word dat minstens ‘n kwart van elke boerdery voortaan in swart besit moet wees indien daar produkte aan die regering verskaf word, het bepaalde uitwerking op kleiner boerderye wat ‘n omset tussen RM10 en RM50 het.  Hierdie bekendmaking is in ‘n Staatskoerant gedurende Desember 2017 bekendgemaak.

“TLU SA is van oortuiging dat kos nie kleur het nie, en gevolglik produseer lede van die unie voedsel aan alle verbruikers in die land en selfs aan inwoners van ons buurstate sonder om voorwaardes te stel”, aldus Mnr Louis Meintjes, die president van TLU SA.  ”Ons is uitgesproke voorstanders van die vryemarkstelsel en die erkenning van privaat besit en gevolglik is ons van mening dat hierdie bepaling bepaalde dwang impliseer op indiwiduele entrepreneurs ten opsigte van hul voorkeur ekonomiese keuse en reg tot assosiasie wat ‘n direkte indruising met beide Art 18 asook Art 22 van die Grondwet.”

MEDIAVERKLARING: RAMAPHOSA SE BELOFTE - "ONS GAAN DIE GROND VAT"

Onder die dekmantel van “wetlike onteiening” (boonop sonder vergoeding), beloof die nuutverkose ANC president dat grond in privaatbesit “gevat” gaan word.  In gewone Afrikaans beteken dit die wettiging van diefstal.  In dieselfde asem word bepaalde voorwaardes gestel, naamlik dat die ekonomie nie geskaad moet word nie en dat voedselsekerheid nie nadelig geaffekteer moet word nie.  “Gegewe erkenning deur die regering self, dat die produktiewe benutting van landbougrond wat ingevolge die restitusieproses reeds aan begunstigdes oorgedra was, asook die kortstondige beskikbaarstelling van miljarde Rand se hulpverlening aan mense wat nie kan of wil boer nie, klaaglik misluk het, beloof hierdie nuwe belofte niks goed vir Suid-Afrika nie”, aldus Mnr Louis Meintjes, president van TLU SA.  Hy vra tereg; “Waar in die wêreld het onteiening sonder vergoeding, en die voortgesette verval van landbougrond tot buitelandse vertroue, ekonomiese groei en hoër voedselproduksie gelei?”

Mnr Meintjes beklemtoon dat die tyd aangebreek het dat Suid-Afrika die werklike uitdagings wat die land in die oë staar, identifiseer vir wat dit is.  Nie alleen word wetsgehoorsame burgers in hul eie land, ongeag die “nie-rassige” hoeksteen van ‘n sogenaamde “model” grondwet aan verskeidenheid wette wat blatant pro-swart en anti-Afrikaans is, onderwerp nie, maar stel ‘n snelgroeiende bevolking toenemende eise aan ‘n baie klein belastingbasis.  Daardie proses spoed voort terwyl die RSA se “rommelstatus”, toenemende landelike armoede, die verval van infrastruktuur, verlaging van skolastiese en akademiese standaarde, die lewering van basiese dienste, bandelose misdaad en ‘n skreiende gebrek aan toekomsbeplanning aan die orde van die dag is.

“Geen ideologie, gerugsteun deur oppervlakkige populistiese beloftes, maar wat nie met ekonomiese beginsels tred hou nie, gaan vir ons heil sorg nie.  As Mnr Ramaphosa regtig ‘n onhanteerbare situasie wil skep, dan moet hy aktief meewerk om hongersnood te bevorder.  Sy belofte om grond sonder vergoeding te onteien, skep potensiaal om opnuut rewolusie te ontketen.  Onteiening van privaat eiendom sonder vergoeding, is diefstal.”

Mediaverklaring: Wel gedaan boere. Regering: Los ons nou uit!

Die Suid-Afrikaanse landboubedryf was nie aandadig aan die resessie waarin die land hom tans begeef nie, en TLU SA wil die hele landboubedryf en alle boere gelukwens met die prestasie om die landbousektor te laat groei met meer as 22%, terwyl dit met die res van die land sleg gaan.

 

Mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA, sê hierdie is ‘n merkwaardige pluimpie vir die landboubedryf en wys op die deursettingsvermoë van boere om ten spyte van klimatologiese en politieke probleme, steeds een van twee sektore is wat groei terwyl die land in resessie verkeer.

 

“Hierdie inligting volg kort op die hakke van pres. Jacob Zuma se erkenning dat grondeisers nie in grond belangstel nie, maar dat die meerderheid grondeise op finansiële basis skik.

 

“Dalk het dit nou vir die regering tyd geword om te kyk wat hy kan doen om die land weer op pad na groei te bring, om die rommelstatus af te skud en wet en orde te herstel, in plaas daarvan om gedurig ‘n aanval op die boere en hulle grond te loods, terwyl dit duidelik is dat die sogenaamde grondhonger nie werklik bestaan nie maar eerder ‘n geldhonger is, terwyl die bestaande kommersiële boere feitlik die enigste is wat nog ekonomiese sukses behaal, bo en behalwe die feit dat hulle steeds kos op die tafel sit.

 

“Daarom word dit tyd dat die regering die boere uitlos en toelaat om te boer, sonder om politieke bedreigings voor hulle op te stapel,” sê mnr. Meintjes.

 

Mediaverklaring: Impak van die Minimum Loon

Allerweë word verwag dat die voorgestelde nasionale minimumloon op 1 Mei 2018 in werking sal tree.  Daar bestaan aanduidings dat die landbousektor vir die eerste jaar van inwerkingstelling, slegs 90% van die nuwe nasionale minimumloon sal moet bepaal ten einde ‘n geleidelike oorgang tussen die bestaande Sektorale Vasstelling en die nuwe bedeling te fasiliteer.  Teen 1 Mei 2019 behoort die volle nasionale minimumloon in werking te tree.  Dit impliseer dat boere finansiële vooruitskouings moet bereken want sou die verhoogde arbeidskoste ‘n ernstige invloed op volhoubaarheid en winsgewendheid van primêre landbou hê, sal tydige alternatiewe ernstige oorweging verg.

 

“Die deurlopende inmenging deur die regering in entrepreneurs se keuse oor hoe die produksiefaktore bestuur moet word om tot by winsgewendheid uit te kom wek kommer”, het mnr Louis Meintjes, President van TLU SA gesê.

 

Dit behoort op die regering se weg te lê om 'n klimaat te skep waarbinne beleggers en entrepreneurs met vertroue graag besigheid wil doen sodat die ekonomie kan groei en gedy.  Op elkeen van die produksiefaktore naamlik ondernemerskap, kapitaal, grondstowwe en arbeid hang daar tans meer vraagtekens en onsekerheid as wat daar sprake van stabiliteit na vore kom.  Die onsekere beleidsomgewing, met inbegrip van bewerings oor staatskaping, veroorsaak dat daar feitlik onmoontlik groei in die ekonomie verkry kan word.  In hierdie proses kan werksverliese en gevolglike toenemende landelike armoede net toeneem.

 

 

Mediaverklaring: TLU SA daag: Bewys gronddiefstal en kry R100,000

TLU SA se Uitvoerende Komitee het besluit dat hy behoorlik moeg is vir beskuldigings dat boere die land se grond gesteel het en dat dit die rede is waarom al meer stemme opgaan vir die onteiening van grond sonder vergoeding.

Mnr. Louis Meintjes, President van TLU SA, sê dat daar vir eens en vir altyd duidelikheid oor die saak gekry moet word.  “Daar word alewig allerhande vae beskuldigings gemaak in die verband, maar nog niemand kon met enige konkrete bewyse van gronddiefstal vorendag kom nie.

 

“Daarom het TLU SA besluit om ‘n beloning van R100,000 aan te bied aan enigiemand wat bo redelike twyfel kan bewys dat enige kommersiële boer of lid van TLU SA sy grond wederregtelik bekom het, wat diefstal sou kon uitmaak,” sê mnr. Meintjes.

 

Mnr. Meintjes het bygevoeg dat eiendomsreg stabiliteit verskaf en die basis is vir ekonomiese groei.  “Sonder gesonde eiendomsreg sal alle ander regte ook bloot verval.  Tog word ons eiendomsreg met ’n leuen van ‘diefstal’ ernstig bedreig, terwyl daar geen bewyse bestaan dat enige grond ‘gesteel’ is nie. Almal wat glo in ekonomiese groei, werkskepping en armoede verligting, moet daadwerklik nou saamstaan en die ernstige bedreiging van populêre leuens weerstaan.  Moet nie toelaat dat die leuen aanhou om die rigting te bepaal nie.”

 

Taal/Language